عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 14
دیروز : 1
بازدید کل : 8919
چاي سفيد

1- آنتي اكسيدان

اخيرا تحقيقي روي موش هاي آزمايشگاهي انجام شد و پژوهشگران مشاهده كردند كه مصرف مكمل عصاره ي چاي سفيد به مدت پنج روز متوالي، ظرفيت آنتي اكسيداني را نه فقط در پلاسما بلكه در اندام هاي گوناگون اين حيوانات، مثل قلب و ريه ها، افزايش داد. علاوه بر كاتچين ها (به ويژه EGCG)، تيافلاوين هاي چاي هم در صفات آنتي اكسيداني نقش دارند. در تحقيق ديگري هم پژوهشگران مشاهده كردند كه مصرف چاي سفيد سبب افزايش ظرفيت تام آنتي اكسيداني و همچنين افزايش سطح سرمي آنزيم هاي آنتي اكسيدان كاتالاز، گلوتاتيون پراكسيداز و سوپراكسيد دسموتاز و كاهش مالون دي آلدهيد (شاخص پراكسيداسيون ليپيدي) در موش هاي صحرايي شد.

2- كاهش وزن

عصاره ي چاي، متابوليسم چربي در سلول هاي چربي را افزايش مي دهد. در پژوهشي كه نتايج آن در ژورنال Nutrition and Metabolism منتشر شد، اثر چاي سفيد بر سلول هاي چربي بررسي و مشاهده شد كه عصاره ي چاي سفيد هم چربي درون سلولهايي كه از پيش وجود داشتند را مي شكند و هم بيان ژن مرتبط با توليد و رشد سلولهاي چربي جديد را كاهش مي دهد. اين چاي با افزايش سرعتمتابوليسم، سبب مصرف كالري و كاهش وزن هم مي شود.

در پژوهشي مشاهده شد مصرف كاتچين EGCG به مدت ۱۵ هفته سبب كاهش وزن آن دسته از موش هاي آزمايشگاهي شد كه رژيم غذايي پرچرب دريافت مي كردند. محققان، سازوكار اثر چاي سفيد بر كاهش وزن را، تحريك متابوليسم چربي در كبد، بازدارندگي از آنزيم ليپاز، تعديل اشتها و اثرهم افزايي آن با كافئين مي دانند.

3- تنظيم قندخون

روي موش هاي آزمايشگاهي پژوهشي صورت گرفت و نتايج آن در ژورنال British Journal of Nutrition منتشر شد. محققان در اين پژوهش مشاهده كردندكه مصرف روزانه ي چاي سفيد، حساسيت به انسولين و تحمل گلوكز را در موش هاي پيش ديابتي بهبود بخشيد. همچنين در پژوهشي كه در ژورنال Journal of Hygiene research، منتشر شد، نوشيدن چاي سفيد، قندخون ناشتا در موش هاي آزمايشگاهي را كاهش و تحمل گلوكز را افزايش داد. در آزمايش هايي كه روي انسان انجام شد،‌ نوشيدن مداوم چاي سفيد توانست سبب كاهش قندخون پلاسما و افزايش ترشح انسولين شود. تحقيقات انجام شده روي موش هاي آزمايشگاهي نشان داد كه EGCG و كاتچين هاي ديگر با افزايش فعاليت انسولين و ممانعت از آسيب سلول هاي بتا، به جلوگيري از افزايش قندخون كمك مي كنند. هرچند سازوكار دقيق اثر پلي فنل هاي چاي سفيد بر كاهش ديابت هنوز مشخص نيست اما مطالعات نشان مي دهد كه پلي فنل ها سبب افزايش ترشح انسولين نمي شوند بلكه مقاومت به انسولين را كاهش و حساسيت به آن را افزايش مي دهند. همچنين گفته مي شود پلي فنل هاي چاي، اثرشان را از طريق تعديل جذب روده اي مواد غذايي و بازدارندگي از جذب گلوكز از روده اعمال مي كنند. 

 

4- تنظيم كلسترول خون

محققان در پژوهشي كه نتايج آن در ژورنال Food Chemistry منتشر شد، اثر پلي فنل هاي چاي بر متابوليسم گلوكز و چربي را در رده ي سلولي HepG2 (سلول هاي سرطاني در كبد) ارزيابي و مشاهده كردند كه چاي سفيد بيشترين اثر را در كاهش جذب گلوكز و كلسترول داشت. چاي سفيد، اتصال پذيرنده ي LDL و غلظت HDL در محيط سلولي را به ترتيب، 40 درصد و 33 درصد زياد كرد. همچنين چاي سفيد اثر بازدارندگي بر فعاليت ليپاز داشت. محققان مشاهده كردند كه نه فقط كاتچين EGCG بلكه اسيدگاليك هم در اين اثر نقش دارد. كاتچين، جذب كلسترول از روده را كاهش و دفع آن از طريق مدفوع را افزايش مي دهد. در آزمايش ديگري كه نتايج آن در ژورنال  Food Research International منتشر شد، چاي سفيد اثر مهاري بر فعاليت ليپاز كبدي در شرايط in vitro (درون شيشه اي) داشت.

5- تنظيم فشارخون

طبق نظر پژوهشگران در ژورنال International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics، تركيبات چاي سفيد به ويژه كوئرستين و ال ـ تيانين با رقيق كردن خون و بهبود عملكرد سرخرگ ها از ميزان فشارخون مي كاهند.

6- بهبود عملكرد قلب و عروق

تنش اكسيداتيو سبب بروز انواع بيماري هاي قلب و عروق مثل تصلب شرايين، بيماري ايسكميك قلبي(ناشي از كاهش خون رساني به عضله ي قلب)، هايپرتروفي قلب (بزرگ شدن عضله ي قلب)،كارديوميوپاتي (ضخيم شدن عضله ي قلب) و نارسايي احتقاني قلب (عدم توانايي قلب در رساندن خون اكسيژن دار به بدن) مي شود. به عنوان مثال، اكسيداسيون LDL مي تواند سبب تصلب شرايين شده و بيماري عروق كرونر قلب را ايجاد كند. آنتي اكسيدان هاي طبيعي مثل تركيبات پلي فنلي چاي سفيد از اكسيداسيون چربي جلوگيري مي كنند و جلوي تصلب شرايين و تشكيل لخته در عروق را مي گيرند.

7- بهبود عملكرد مغز

 

 تنش اكسيداتيو از مهم ترين عوامل مؤثر در فرآيند پيري و اختلالات مرتبط با سيستم عصبي(مثل آلزايمر، پاركينسون) است. تركيبات پلي فنلي به ويژه كاتچين ها كه ميزانشان در چاي سفيد زياد است، اثر محافظتي بر اعصاب دارند. اخيرا مشخص شده است كه حس آرامشي كه به دنبال نوشيدن چاي سفيد به فرد دست مي دهد به دليل وجود ال- تيانين در اين چاي است كه اثر محافظتي بر سيستم عصبي دارد و سبب بهبود عملكرد شناختي هم مي شود. اين ماده از سدّ خوني-مغزي عبور مي كند و مستقيم بر مغز اثر مي گذارد. همچنين با كاهش ميزان كورتيزول(هورموني كه ترشح آن بر اثر استرس، زياد مي شود)، از تنش عصبي و فيزيولوژيكي مي كاهد. نتايج نشان مي دهند اين اثر محافظتي مي تواند به دليل اثر هم افزايي بين تركيبات گوناگون چاي باشد.

پژوهشگران در تحقيقي، اثر محافظتي چاي سفيد بر اعصاب را در برابر شرايط سمي القا شده با H2O2 بررسي و مشاهده كردند كه چاي سفيد از سلول هاي استرياتوم (بخشي از مغز) در برابر تنش اكسيداتيو محافظت كرد. به عقيده ي آنها مصرف چاي سفيد مي تواند با اثر مفيد بر سلول هاي عصبي، تنش اكسيداتيوي را كه سبب اختلالات مغزي مي شود و بر اثر افزايش سن به وجود مي آيد، كاهش دهد.

8- جلوگيري از فعاليت ميكروب ها

پلي فنل هاي چاي سفيد، عامل خاصيت ضدميكروبي در اين نوشيدني هستند. اين خاصيت چاي سبز عمدتا به سبب وجود كاتچين هاي EGCG (اپي گالو كاتچين گالات) وEGC (اپي گالو كاتچين) در اين نوشيدني است. EGCG با ممانعت از متابوليسم فوليك اسيد و سنتز ارگوسترول (تركيبي در غشاء سلولي قارچ ها)، سبب از بين رفتن قارچ مي شود. اثر ضد قارچ چاي سفيد بر كانديدا آلبيكانس Candida albicans (عامل عفونت قارچي در بدن) گزارش شده است.

همچنين مشاهده شده است كه EGCG و EGC با بازدارندگي از آنزيم ترانس كريپتاز معكوس ( آنزيمي كه اجازه ي استقرار ويروس در سلول ميزبان را مي دهد)، از تكثير ويروس HIV در انسان جلوگيري مي كند. بنابراين ممكن است مصرف چاي سفيد بتواند راهي براي مبارزه با بيماري هاي ناشي از ميكروارگانيزم ها باشد.

 

9- ترميم و جلوگيري از پيري پوست

محققان دانشگاه كينگستون در لندن، آزمايشي براي شناسايي اثر محافظتي عصاره ي چاي سفيد بر پوست انجام دادند. نتايج نشان داد كه چاي سفيد از فعاليت آنزيم هايي جلوگيري مي كند كه با شكستن الاستين و كلاژن (پروتئين بافت همبند كه براي حفظ كشساني و قدرت پوست لازم است) سبب چروك و پيري پوست مي شوند. همچنين به گفته ي محققان دانشگاه كليولَند، چاي سفيد سبب محافظت از سيستم ايمني پوست در برابر تنش اكسيداتيو مي شود. اين چاي، آنتي اكسيدان هايي دارد كه راديكال هاي آزاد پوست(كه بر اثر تغذيه ي ضعيف، قرار گرفتن طولاني مدت در معرض خورشيد يا پيري زودرس پوست به وجود مي آيند) را از بين مي برد.

10-جلوگيري از پوسيدگي دندان

مطالعات انجام شده در ژورنال American Society For Microbiology نشان داده اند كه چاي سفيد سبب تأخير در رشد باكتري هاي استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس مي شود كه عامل عفونت و پوسيدگي دندان هستند. افزودن عصاره ي چاي سفيد به انواع خميردندان اثر ضد ميكروبي اين مواد را افزايش مي دهد. وجود پلي فنل ها، فلاونوئيدها و تانن هاي چاي سفيد به بازدارندگي از رشد انواع باكتري هاي عامل تشكيل پلاك دندان كمك مي كند. محتواي فلورايد چاي سفيد هم مي تواند در كاهش ريسك فساد دندان موثر باشد.

11- تقويت بينايي

چاي سفيد مي تواند اثر محافظتي بر چشم داشته باشد و از بروز مشكلات بينايي جلوگيري كند. مقدار زياد پيش- ويتامين A كه در چاي سفيد وجود دارد در بدن به ويتامين A تبديل مي شود و مي تواند سنتز رودوپسين (رنگدانه اي در چشم) را تسريع كرده، سبب بهبود بينايي در تاريكي شود و از شب كوري جلوگيري كند. همچنين موادي درچاي سفيد وجود دارند كه مي توانند از آسيب تشعشعات به چشم جلوگيري كنند. نوشيدن چاي سفيد براي افرادي مفيد است كه زياد با كامپيوتر كار كرده يا تلويزيون تماشا مي كنند.

12-بهبود عملكرد جنسي

براساس تحقيقي كه نتايج آن در ژورنال Reproductive BioMedicine منتشر شد، مصرف عصاره ي چاي سفيد به مدت دو ماه، سبب بهبود كيفيت اسپرم(حيات، طبيعي بودن و تحرك) در موش هاي صحرايي شد. به طور كلي، مصرف عصاره ي اين گياه، سلامتِ توليدمثل موش هاي نرِ پيش-ديابتي را بهبود بخشيد. براساس اين آزمايش، به نظر مي آيد مصرف چاي سفيد، يك راه طبيعي و اقتصادي براي مبارزه با آثار مخربي باشد كه پيش-ديابت بر سلامت توليدمثل دارد. البته براي توصيه هاي قطعي در اين زمينه به مطالعات بيشتري احتياج است.

13- ضد سرطان

EGCG و فلاونوئيدهاي ديگر مي توانند اثر مثبت در درمان انواع سرطان ازجمله سرطان پروستات، خون، ريه و مثانه داشته باشند. خاصيت ضد سرطاني چاي سفيد در مقايسه با انواع ديگر چاي كه فرآوري بيشتري روي آنها انجام مي شود، بيشتر است. در پژوهشي كه در ژورنال Cancer Prevention Researchمنتشر شد، چاي سفيد سبب مرگ دو نوع سلول سرطاني ريه در محيط كشت آزمايشگاهي شد.

در تحقيق ديگري كه نتايج آن در ژورنال Food Chemistry منتشر شد، اثر عصاره ي چاي سفيد بر تكثير رده ي سلول هاي سرطاني روده(HT-29) بررسي شد. محققان براساس يافته ها نتيجه گيري كردند كه چاي سفيد بر تكثير سلول هاي سرطاني اثر بازدارندگي دارد ولي از سلول هاي طبيعي، در برابر تخريب DNA جلوگيري مي كند.

همچنين تحقيقي كه در دانشگاه اورگون انجام شد نشان داد كه استفاده از چاي سبز يا سفيد مي تواند به اندازه ي مصرف داروي سولينداك(داروي ضدالتهاب كه براي بيماران سرطاني هم تجويز مي شود) در پيشگيري از تومورهاي سرطان روده ي بزرگ در موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به سرطان موثر باشد. اين مطالعه نشان مي دهد چنانچه در كنار داروهاي غيراستروئيديِ ضد التهابي، چاي سفيد هم به طور مداوم مصرف شود، اثر مثبت دارو بيشتر خواهد شد. اين يافته ها مي توانند راهي براي پيشگيري يا درمان سرطان باشند، به ويژه براي افرادي كه دچار عوارض جانبي داروهاي غيراستروئيديِ ضد التهابي مثل سولينداك مي شوند. 

قیمت : 38,000 تومان