عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 11
دیروز : 1
بازدید کل : 8916
دمنوش بادرنجبويه

1- آنتي اكسيدان 

اثرات آنتي اكسيداني بادرنجبويه به سبب وجود تركيبات فنلي از جمله رزمارينيك اسيد در آن است. اثر آنتي اكسيداني اين تركيبات چند برابر بيشتر از ويتامين C است. تركيباتي مثل لينولئيك اسيد، كارنوسيك اسيد، اوروسوليك اسيد هم در عصاره ي اين گياه هستند كه خاصيت آنتي اكسيداني دارند.

2- بهبود حافظه

نتايج آزمايشي نشان داد كه بادرنجبويه مي تواند اختلالات يادگيري ناشي از سرب را بهبود بخشد. خاصيت آنتي اكسيداني بادرنجبويه و تمايل تركيبات آن براي باند شدن با رسپتورهاي نيكوتيني، موسكاريني و به ويژه كولينرژيك و مهار آنزيم كولين استراز در بافت كورتكس مغز انسان مي تواند بر عملكردهاي شناختي تأثير بگذارد و در درمان اختلالات حافظه و ساير بيماري هاي مرتبط با سيستم عصبي هم مؤثر واقع شود. در آزمايشي ديگر، محققان مشاهده كردند استفاده از بادرنجبويه باعث تقويت حافظه در افراد مبتلا به آلزايمر شد. اين اثر بادرنجبويه مي تواند به دليل محتواي آنتي اكسيدان آن باشد.

3- كاهش استرس و اضطراب

رزمارينيك اسيد، اورسوليك اسيد و اولئانوليك اسيد استخراج شده از بادرنجبويه، بازدارنده هاي فعاليت آنزيم GABA-T (گابا ترانس آميناز) هستند. محققان، سازوكار عمل آرامش بخشي بادرنجبويه را اثر اين گياه بر مسير گابارژيك مي دانند كه در آن، تركيبات مذكور از فعاليت GABA-T جلوگيري مي كنند و سبب بيشتر در دسترس بودنِ GABA(يك ميانجي عصبي مهم) در مغز مي شوند.

4- ضد تشنج

عصاره ي بادرنجبويه به دليل دارا بودن ژرانيول با اثرات خواب آوري و ضدتشنجي و همچنين كافئيك اسيد با اثرات ضدتشنجي، اثر آرامش بخشي بر سيستم عصبي دارد. آرامش بخشي عصاره ي بادرنجبويه ناشي از عملكرد گابا در سيستم اعصاب مركزي است كه در آن ماده ي مؤثر، به جايگاه بنزوديازپين روي گيرنده ي گاباي A متصل مي شود. چنين به نظر مي رسد كه برخي از فلاونوئيدها روي بعضي از نرون هاي مهاري اثر مي كنند و موجب تقويت اين سيستم مهاري مي شوند.

5- بهبود زخم معده

در آزمايشي، عصاره ي بادرنجبويه باعث بهبود زخم معده در موش هاي صحرايي شد. مشاهده شد كه عصاره ي برگ هاي اين گياه باعث بروز پاسخ ايمني در موش مي شود. اين عصاره با تعديل سيستم ايمني مي تواند در روند بهبود زخم تاثيرگذار باشد. عصاره ي بادرنجبويه هم، به سبب داشتن خاصيت ضد التهابي مي تواند مانع گسترش زخم و كاهش التهاب معده شود. فلاونوئيدها با داشتن خاصيت آنتي اكسيداني، راديكال هاي آزاد را خنثي كرده و به مهار زخم كمك مي كنند. فلاونوئيدها زخم هاي نكروز عميق را دفع و از ورقه ورقه شدن اپي تليوم(بافت پوششي) جلوگيري مي كنند.

6- تنظيم قند و كلسترول خون

براساس يافته هاي يك مطالعه كه در  مجله ي ديابت و متابوليسم ايران منتشر شد، عصاره ي بادرنجبويه باعث كاهش ميزان قند خون، كلسترول، تري گليسريد و LDL و افزايش HDL در موش هاي صحرايي ديابتي شد. تأثير اين عصاره احتمالاً به دليل وجود فلاونوئيدها و آنتي اكسيدان ها در اين گياه است.

 

7- بهبود عملكرد كبد

در پژوهشي كه نتايج آن درمجله ي زيست شناسي جانوري منتشر شد، عصاره ي بادرنجبويه با كاهش فعاليت آنزيم ALT(آلانين آمينوترانسفراز) اثر محافظتي خود بر كبد را نشان دادALT آنزيمي است كه به طور طبيعي در كبد وجود دارد و در نتيجه ي آسيب كبدي وارد خون مي شود. شايد بتوان گفت اين اثر بادرنجبويه به خاطر وجود آنتي اكسيدان ها است زيرا آنتي اكسيدان ها نقش بسيار مهمي درمحافظت از اندامهاي داخلي بدن به ويژه قلب و كبد دارند.

8- ضد التهاب و درد

مكمل گياهي بادرنجبويه در آزمايشي توانست در كاهش شاخص التهابي ناشي از دويدن در سرازيري و احساس درد مؤثر باشد. محققان معتقدند بادرنجبويه با بلوك كردن گيرنده هاي آدنوزيني در انتهاي نورون هاي حسي عضلات، باعث كاهش درد مي شود.

  9- ضد سرطان

 محققان اثر اسانس بادرنجبويه و تركيب اصلي آن سيترال را بر لاين هاي سلوليGBM (يك تومور بدخيم در سيستم عصبي) بررسي كردند. براساس يافته هاي منتشر شده در ژورنال Cancer Investigation، هم اسانس بادرنجبويه و هم سيترال، باعث كاهش طول عمر سلول هاي GBM و آپوپتوزيس (مرگ برنامه ريزي شده ي سلول) در اين سلول ها شدند. براساس اين يافته ها، اسانس بادرنجبويه به سبب وجود سيترال در آن، ممكن است بتواند در درمان GBM مؤثر باشد.

 10- جلوگيري از فعاليت ويروس HIV

 در پژوهشي كه نتايج آن در ژورنال Bulletin Biological & Pharmaceutical منتشر شد، اثر چند گياه بر ويروس ايدز بررسي شد و يافته ها نشان دادند كه عصاره ي آبي بادرنجبويه مانع بروز تغييرات پاتولوژيكي القا شده توسط HIV-1 مي شود. 

قیمت : 14,000 تومان