عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 18
دیروز : 1
بازدید کل : 8923
دمنوش چاي ترش

1- تنظيم فشار خون

براساس نتايج پژوهشي كه در ژورنال J Ethnopharmacol منتشر شد، مصرف چاي ترش در بيماران مبتلا به فشارخون بالا سبب كاهش فشارخون مي ‏شود. در پژوهش ديگري، مشاهده شد كه مصرف اين چاي، اثر مثبتي بر فشارخون مبتلايان به ديابت نوع 2 داشت كه فشارخونشان كمي بالا بود. با اينكه سازوكار كاهش فشار خون هنوز به اثبات نرسيده است، مطالعات زيادي اثر مستقيم چاي ترش را بر ديواره ي رگها، سيستم عصبي سمپاتيك، كانال‏هاي كلسيم و مكانيزم‏ هاي كولينرژيك (بخش هايي از سيستم عصبي كه در عملكردشان از استيل كولين استفاده مي كنند) گزارش كرده‏‏ اند. وجود آنتي اكسيدان‏ها و اثرات مدّر چاي ترش، از دلايل ارائه شده براي تأثير اين گياه بر كاهش فشارخون هستند. برخي پژوهشگران، گشاد شدن رگها بر اثر مصرف چاي ترش و برخي ديگر هم كاهش ضربان قلب پس از  مصرف اين نوشيدني را گزارش كرده ‏اند. گفته مي شود چاي ترش با مهار ACE(آنزيمي كه باعث افزايش فشارخون مي شود) يا از طريق مكانيزم هاي مربوط به نيتريك اكسيد در اندوتليوم(بافت درون پوششي) باعث كاهش فشارخون مي شود. تركيبات اصلي مؤثر در كاهش فشارخون را آنتوسيانين هايي مثل هيبيسكين و دلفينيدين-3-گلوكوزيد مي ‏دانند.

2- تنظيم قند خون

در پژوهشي كه نتايج آن در Journal of Pharmacy منتشر شد، اثر عصاره ي چاي ترش بر ميزان قندخون موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بررسي شد. يافته هاي اين آزمايش نشان داد كه عصاره ي گياه چاي ترش بر ميزان انسولين افزود و از مقدار قندخون كاست. افزايش قندخون مي تواند به تشكيل گونه هاي فعال اكسيژن بينجامد كه سبب بروز تنش اكسيداتيو و آسيب به سلول هاي بتا(سلول هاي ترشح كننده ي انسولين در لوزالمعده) مي شوند. اين گونه هاي اكسيژن مي توانند از ميزان آنتي اكسيدانِ درون-سلولي هم بكاهند. آنتوسيانين ها كه گروهي از فلاونوئيدها هستند و در چاي ترش هم يافت مي شوند، خاصيت آنتي اكسيداني دارند و مي توانند اين گونه هاي فعال اكسيژن را از بين ببرند. دِلفينيدين و سيانيدين از آنتوسيانين هاي چاي ترش هستند. در اين تحقيق، مصرف عصاره ي چاي ترش با ترميم سلول هاي بتا در پانكراس سبب افزايش ترشح انسولين از آنها و در نتيجه كاهش قندخون شد. در آزمايش هاي ديگر هم مشاهده شده است كه چاي ترش با ممانعت از فعاليت آنزيم‏ هاي دخيل در جذب كربوهيدرات، از ميزان قندخون مي كاهد.

3- كاهش وزن

چاي ترش كالري كمي دارد و مدّر بودن آن سبب دفع سموم و مايعات اضافي بدن مي شود. در يك پژوهش 12 هفته اي كه نتايج آن در ژورنال Food & Function منتشر شد، مصرف عصاره ي چاي ترش از ميزان چاقي و چربي شكمي افراد چاق كاست و آسيب كبدي را بهبود بخشيد. تحقيق ديگري كه در ژورنال Medical Hypotheses منتشر شد هم، چاي ترش را در كاهش وزن به روش طبيعي موثر دانسته است.
در آزمايش ‏ها، چاي ترش كاهش اشتها در موش ها را سبب شد. دليل اين كاهش، بيشتر، كم شدن جذب غذا به نظر مي‏ رسد تا چربي سوزي. محققان تركيب فعال زيستي به نام اسيد هيبيسكوس را، مسبب كاهش اشتها در موش ها مي‏ دانند. تركيبات چاي ترش مثل اسيد هيبيسكوس مي‏ توانند از فعاليّت آنزيم‏هاي لوزالمعده جلوگيري كنند كه اين امر سبب جلوگيري از شكستن و جذب پلي ساكاريدها و كاهش وزن مي ‏شود.

4- تنظيم كلسترول خون

در پژوهشهاي آزمايشگاهي انجام شده، اثر چاي ترش بر كاهش چربي را به بازدارندگي از اكسيداسيون LDL (كلسترول مضر)نسبت مي‏ دهند. در پژوهش انجام شده روي موش ‏ها و خرگوش ‏هايي با چربي خون بالا، مصرف چاي ترش سبب كاهش كلسترول، تري گليسريد و LDL شد. محققان معتقدند، چون تركيبات گياهي مثل سيتوسترول و پكتين اثرِكاهنده بر كلسترول دارند، مي‏ توان اثر چاي ترش بر كاهش كلسترول را به اين تركيبات نسبت داد. به علاوه، عصاره‏ ي آبي اين گياه حاوي مقادير زيادي موسيلاژ و پكتين است. مطالعات نشان داده‏ اند كه پكتين، مقدار چربي در بافت ها و سرم خون را، بسيار كاهش مي‏ دهد.

5- ضد سرطان

آنتوسيانين ها مي توانند باعث آپوپتوز سلولي در سلول هاي HL-60 (سلول هاي سرطاني خون) شوند. اين مواد با اثر گذاشتن بر اكسيداسيون LDL در سلول، فعاليت آنتي اكسيداني خود را اِعمال مي كنند. آنتوسيانين هاي چاي ترش مي توانند در جلوگيري از پراكسيداسيون LDL مؤثر باشند.

محققان براساس يافته هاي يك پژوهش( منتشر شده در ژورنال Pharmacology Biochemical) بيان كردند اسيد پروتوكاتچوئيكِ چاي ترش، با القاء مرگ سلولي در سلول هاي لوسِميك(سرطان خون) در انسان، از رشد سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند. اثر بازدارندگي اسيدپروتوكاتچوئيك بر تومور پوست موش هاي آزمايشگاهي هم نشان داد كه اين اسيد قابليت حفاظت از بدن در برابر سرطان را دارد. اسيد پروتوكاتچوئيك يك تركيب فنلي است كه از گل خشك گياه هيبيسكوس استخراج مي شود و داراي خاصيت آنتي اكسيداني و ضد توموري است. در اين تحقيق، به دنبال استفاده از اسيد پروتوكاتچوئيك چاي ترش روي سلول هاي HL-60، شكسته شدن DNA و تغييرات مورفولوژيك مرتبط با آپوپتوز در اين سلول ها مشاهده شد.

6- بهبود عملكرد كبد

براساس مقاله ي منتشر شده در ژورنال Natural Product Radiance، در پژوهشي اثر حفاظتي عصاره هاي گل خشك چاي ترش در برابر تنش اكسيداتيو در هپاتوسيت(سلول هاي بافت كبد) موش هاي صحرايي مشاهده شد. يافته ها نشان دادند اسيد پروتوكاتچوئيك كه تركيب فنلي استخراج شده اي از هيبيسكوس و داراي خاصيت آنتي اكسيداني است، از كبد در برابر اثر سميِ القا شده با t-BHP، محافظت كرد. همچنين اثر محافظتي عصاره ي آبي هيبيسكوس در كبد موش هاي صحرايي در برابر اثر سمي پاراستامول گزارش شده است. عصاره ي آبي-الكلي گل هاي اين گياه هم باعث كاهش ميزان پراكسيداسيون چربي در آسيب كبدي القا شده با تتراكلريد كربن شد.

7- بهبود افسردگي

مصرف چاي ترش در آرام كردن اعصاب مفيد است. نتايج پژوهشي در Indian Journal of Pharmacology چاپ شد. در اين پژوهش، محققان دريافتند كه آنتوسيانين هاي چاي ترش داراي خاصيت ضد افسردگي هستند. محققان يكي از دلايل افسردگي را كمبود يك يا چند عدد مونوآمين(سروتونين، نورآدرنالين و دوپامين) در بدن مي دانند. در اين آزمايش، محققان اثر مثبت ضد افسردگي عصاره ي متانولي چاي ترش بر موش هاي سوري را مشاهده و نتيجه گيري كردند آنتوسيانين ها و آنتوسيانيدين هاي چاي ترش از طريق سازوكارهاي دوپامينرژيك، نورآدرنرژيك و سروتونرژيك (سازوكارهايي كه با سه ماده ي دوپامين، تورآدرنالين و سروتونين در ارتباط هستند) اثر آرامش بخشي بر اعصاب دارند. 

قیمت : 13,000 تومان