عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 18
دیروز : 9
بازدید کل : 8565
دمنوش مثلثي به

 1- بهبود دهنده ي عملكرد دستگاه گوارش

محققان در پژوهشي كه نتايج آن در ژورنال Research in Pharmaceutical Science منتشر شد، اثر عصاره ي هيدروالكلي و آب ميوه ي به، در درمان بيماري كوليت زخمي (بيماري التهابي روده) در موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به كوليت زخمي را بررسي كردند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه عصاره و آب ميوه ي به، در كاهش ضايعات كوليت زخمي موثر است. تحقيقات ديگري نشان مي دهد كه كاتچين و اپي كاتچين ميوه ي به، از ايجاد بيماري هاي التهابي روده و زخم معده جلوگيري كرده و به بهبود عملكرد دستگاه گوارش ياري مي رسانند. اين تركيبات، با ايجاد لايه ي محافظ در معده و با كاهش مهاجرت لكوسيت ها به مخاط ديواره ي پوششي معده، از ايجاد زخم معده جلوگيري مي كنند.


2- بهبوددهنده ي عملكرد كبد

تحقيقات نشان مي دهد كه عصاره ي ميوه ي به، فعاليت آنزيم هاي كبدي ALT(آلانين ترانس آميناز)، AST (آسپارتات ترانس آميناز) و LPS را مهار مي كند، فعاليت سوپراكسيداز دسموتاز(SOD)، گلوتاتيون پراكسيداز (GSH-PX)، ليپوپروتئين ليپاز (LPL) و هپاتيك ليپاز را افزايش مي دهد و سبب كاهش چربي كبد در كبد چرب مي شود. نتايج نشان مي دهد كه فلاونوئيدهاي اين گياه محافظ كبد است و اين خاصيت به دليل افزايش ظرفيت آنتي اكسيداني و متابوليسم ليپوپروتئين در كبد و مهار ليپوژنز (توليد چربي) است. مطالعات ديگري نشان مي دهد كه پوست ميوه ي به، مقدار چشمگيري مواد ضد ويروسي دارد كه از رشد ميكروارگانيسم ها و عوامل ايجاد كننده ي هپاتيت هاي نوع A،  Bو C جلوگيري مي كند. مصرف روزانه ي ميوه ي به در رژيم غذايي، به سبب بهبود عملكرد كبد توصيه مي شود.

3- التيام بخش عملكرد مجاري تنفسي و ريه

مطالعات نشان مي دهد كه پكتين ميوه ي به، خلط سينه را نرم كرده و التهاب دستگاه تنفسي، لوزه ها و گلو را كاهش مي دهد و به درمان اختلالات تنفسي مثل برونشيت و آسم كمك مي كند. نتايج منتشر شده در ژورنال Scholars Academic Journal of Pharmacy نشان مي دهد كه عصاره ي دانه ي به، انقباضات ناشي از كارباكول و پتاسيم، در بافت ناي خرگوش را كاهش مي دهد. از اين نظر، عصاره ي دانه ي به، مشابه داروي وراپاميل (داروي كنترل پرفشاري خون و بي نظمي ضربان قلب) عمل مي كند.

4- تنظيم قند خون

 نتايج يك مطالعه ي منتشر شده در مجله ي تحقيقات دارويي نشان مي دهد كه تركيبات پلي فنوليك ميوه ي به، فعاليت هايپوگلايسميك دارد و به طور چشمگيري باعث كاهش قند خون مي شود. اين تركيبات، از رشد و توسعه ي عوارض ديابت جلوگيري مي كنند. نتايج ارائه شده ي اين مقاله نشان مي دهد، درمان موش هاي ديابتي با عصاره ي ميوه ي به، باعث كاهش اوره ي پلاسما و كراتينين شده و عملكرد كليه در موش هاي صحرايي ديابتي را بهبود مي دهد. عصاره ي اين ميوه، با كاهش سطح سرمي AST ,ALT و ALP در بيماران ديابتي باعث حفاظت از بافت كبدي هم مي شود.

5- تنظيم فشار خون

 تحقيقات نشان مي دهد كه فلاونوئيدهاي ميوه ي به، به كاهش فشار خون كمك مي كند. برپايه ي اين آزمايش كه روي موش هايي با فشار خون بالا انجام شد، تأثير مصرف عصاره ي (Cydonia oblonga) يا همان ميوه ي به در كاهش فشار خون، پس از 4 هفته چشمگير است. مصرف عصاره ي اين ميوه پس از 8 هفته مشابه با داروي كاپتوپريل بود. عصاره ي استخراج شده از اين گياه سطح آنژيوتانسين، آپلين و اندوتلين را كم كرده و به كاهش فشار خون كمك مي كند. فعاليت ضد فشار خوني اين عصاره، به دليل تأثير روي سيستم رنين-آنژيوتانسين است.

6- تنظيم كلسترول خون

نتايج يك مطالعه ي تحقيقاتيِ منتشر شده در مجله ي Ethnopharmacol در سال 2015 نشان مي دهد كه تيمارِ موش هاي آزمايشگاهي با كلسترول بالا، با فلاونوئيدهاي ميوه ي به، پس از چهار هفته با تنظيم متابوليسم ليپيدها و حذف راديكال هاي آزاد منجر به كاهش كلسترول كل، تري گليسيريد و كلسترول LDL مي شود كه اين اثر به دليل وجود فلاونوئيدها در اين گياه است.

7- افزايش ميل جنسي

مطالعات نشان مي دهد كه عصاره ي ميوه ي به، عملكرد جفت گيري در موش هاي آزمايشگاهي را در مقايسه با موش هاي شاهد به ميزان چشمگيري افزايش مي دهد. پتانسيل افزايش ميل جنسي در ميوه ي به، به سبب وجود فلاونوئيدها، گليكوزيد و تانن، در اين گياه است.

8- ضد سرطان

پژوهشي نشان مي دهد كه تركيبات فنلي ميوه ي به از بدن انسان در برابر سرطان كليه محافظت مي كند. برپايه ي اين مطالعه، اين تركيبات فعاليت هاي ضد تكثيري در برابر سلول هاي سرطاني از خود نشان مي دهند. عصاره ي ميوه و دانه ي به، در غلظت 500 ميكروگرم بر ميلي ليتر از رشد و تكثير سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند. اين مطالعه نشان مي دهد كه گونه ي Cydonia oblonga مي تواند همچون يك عامل ضدسرطان يا حتي مثل داروي شيمي درماني استفاده شود.

قیمت : 14,000 تومان