عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 8
دیروز : 1
بازدید کل : 8913
دمنوش كرن بري

1- بهبود عملكرد مجاري ادراري

در گذشته تصور مي شد كرن بري با اسيدي‏تر كردن ادرار خطر ابتلا به عفونت‏ هاي ادراري را كاهش مي دهد و از دستگاه دفع ادرار در برابر باكتريهايي مانند اشرشياكُلي (E.coli) محافظت مي كند. بر اساس مطالعات، كرن بري حاوي موادي است كه از چسبيدن باكتري به جدار ديواره ي دستگاه ادراري جلوگيري مي كند. دو نظريه ي مختلف در اين‏ باره وجود دارد. برپايه ي نظريه ي اول؛ آنتي اكسيدانهاي كرن بري باكتري را تغيير مي دهند به گونه اي كه باكتري نمي تواند به ديواره ي دستگاه ادراري بچسبد. برپايه ي دومين نظريه؛ كرن بري پوششي لغزنده روي ديواره ي دستگاه ادراري مي سازد و از چسبيدن باكتري روي ديواره جلوگيري مي كند. نتايج بررسي مصرف روزانه حدود 50 ميلي ليتر آب كرن بري به مدت 6 ماه، در زنان داراي سابقه ي عفونت ادراري نشان داد كه بازگشت بيماري در آنان نسبت به ديگر زنان بيمار كه آب كرن بري مصرف نكرده بودند، 20درصد كمتر است. بررسي ديگري نشان داد، احتمال وجود باكتري و گلبولهاي سفيد خون در ادرار افراد مسني كه محصولات كرن بري مصرف مي‏ كنند، 50 درصد كاهش مي يابد.

2- بهبود عملكرد قلب و عروق

تحقيقات نشان مي دهد كه آنتي اكسيدانهاي كرن بري اكسيداسيون LDL را مهار مي كند و  از خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي ـ عروقي مي‏ كاهد. براساس اين مطالعه، پس از مصرف 500 ميلي ليتر آب كرن بري، ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما به طور چشمگيري افزوده مي شود. نتايج آزمايشي مشابه نشان دهنده ي افزايش ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما در مردان و زنان داوطلب پس از مصرف روزانه 660 ميلي ليتر آب كرن بري به مدت 10 هفته بود. براساس مطالعه اي ديگر در شرايط آزمايشگاهي كه نتيجه ي آن سال 2002 در نشريه ي Food science and Nutrition منتشر شد، فلاونوئيدهاي كرن بري (شامل 3 گروه آنتوسيانينها، فلاونول و پروآنتوسيانيدين ها) اكسيداسيون LDL را مهار و به اين ترتيب از تجمع و چسبندگي پلاكتها جلوگيري مي كنند. اين فلاونوئيدها آنزيمهاي دخيل در متابوليسم چربي و ليپوپروتئين را هم مهار مي كنند كه در نهايت منجر به كاهش كلسترول بدِ خون و كاهش خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي مي ‏شود. 

3- بهداشت دهان و دندان

براساس مطالعات، مصرف كرن بري و محصولات حاويِ آن عفونت‏ هاي باكتريايي در دهان، خطر ابتلا به پوسيدگي دندان و بيماري‏ هاي لثه را مي كاهد و از تشكيل پلاك دنداني جلوگيري مي‏ كند. بر پايه ي مطالعات در شرايط آزمايشگاهي، مصرفmg/ml 2/5 عصاره ي كرن بري، از تجمع 58 درصد از 84 جفت باكتري دهان و دندان تست شده در اين آزمايش جلوگيري مي كند و به اين ترتيب از خطر ابتلا به بيماري‏ هاي دهان و دندان مي كاهد. كرن بري از رشد و تكثير پاتوژن‏ هاي بيماري‏زاي لثه مانند Porphyromonas gingivalis، Tannerella forsythia و Treponema denticola و همچنين از تشكيل بيوفيلم دنداني (تجمع باكتري ها روي سطح دندان) و چسبيدن باكتري ها به سطح سلول هاي دهان و دندان جلوگيري مي‏ كند. يك مطالعه‏ ي باليني اوليه نشان داد كه مصرف دهان شويه‏ ي حاوي عصاره ي كرن بري 2 بار در روز، به مدت 6 هفته، از تعداد باكتري‏ هاي استرپتوكوكوس دهاني به مقدار قابل توجهي كاست. برمبناي مطالعه اي ديگر، فلاوانول و پروآنتوسيانين هاي كرن بري از تشكيل بيوفيلم دنداني و پوسيدگي دندان ناشي از باكتري استرپتوكوك موتانس و Porphyromonas gingivalis جلوگيري مي كنند. كرن بري التهاب ناشي از پاتوژنهاي بيماري زا را كاسته و تخريب بافت دندان را هم كاهش مي دهد.

4- بهبود عملكرد دستگاه گوارش

تحقيقات نشان مي دهد كه كرن بري از چسبيدن پاتوژنهاي هليكوباكتر به ديواره ي معده جلوگيري مي كند. برپايه ي مطالعات آزمايشگاهي، كرن بري از چسبيدن باكتري پيلوري به سلول هاي مخاط معده جلوگيري مي كند و خطر ابتلا به بيماري و يا سطح مصرف آنتي بيوتيكها براي درمان را كاهش مي دهد. مطالعه اي در موسسه ي تحقيقات سرطان پكن نشان داد، كرن بري در پيشگيري از چسبندگي هليكوباكتر پيلوري به بافت معده موثر است. در يك مطالعه ي تصادفي كنترل شده ي دوسوكور، 189 فرد بالغ مبتلا به هليكوباكترپيلوري روزانه 500 ميلي ليتر آب كرن بري مصرف كردند. پس از 90 روز نتايج فوق‏ العاده بود و تست وجود هليكوباكتر در 14 درصد افراد شركت كننده كه آب كرن بري مصرف كرده بودند، منفي بود. در حالي كه اين روند در گروه دارونما فقط 5 درصد بود. 

قیمت : 19,500 تومان