عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 21
دیروز : 1
بازدید کل : 8926
دمنوش گل گاوزبان

1- آرام كننده ي سيستم عصبي و درمان ناراحتي هاي اعصاب

 در پژوهشي، 35 بيمار مبتلاء به اختلال افسردگي عمده ي خفيف تا متوسط را بررسي كردند. اين بيماران، به صورت تصادفي دارونما يا 375 ميلي گرم از عصاره ي آبي گل گاوزبان دريافت كردند. آنها، طي شش هفته بررسي شدند و نتايج نشان داد، در هفته هاي پاياني، عصاره ي گل گاوزبان نسبت به دارونما برتري داشت البته اين اختلاف در هفته ي چهارم معني دار و در هفته ي ششم نزديك به معني دار بود. عصاره ي گل گاوزبان در هيچ كدام از هفته ها بيش از دارونما عوارض جانبي ايجاد نكرد.

 همچنين كارآزمايي باليني با هدف بررسي اثربخشيِ عصاره ي آبي گل گاوزبان در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواسي ـ اجباري(33 بيمار) نشان داده است، اين عصاره، مي تواند دارويي مؤثر و بي خطر براي درمان اينگونه بيماران باشد؛ هرچند مطالعات بيشتري براي تأييد آن لازم است. عصاره آبي گل گاو زبان احتمالا با اثر بر سيستم سروتونرژيك سبب كاهش ناراحتي هاي اعصاب مي شود.

2- تنظيم ضربان قلب

 در پژوهشي به 10 گروه موش صحرايي نر به ترتيب 100 و 200 و 400 و 600 ميلي گرم بر كيلوگرم جوشانده ي گل‌گاوزبان، به مدت 6 روز خورانده شد. در حاليكه، گروه كنترل آب دريافت مي‌كردند. سپس ضربان قلب پيش و پس از تزريق فنيل اِفرين از طريق دم حيوان، با روش غير تهاجمي اندازه‌گيري شد. مصرف گل‌گاوزبان به همراه ليموعماني، موجب كاهش ضربان قلب پايه و ضربان قلب پس از تزريق فنيل اِفرين شد. بيشترين اثر مربوط به عصاره ي ليمو عماني و گل‌گاوزبان با دوز 100ميلي‌گرم بر كيلوگرم بود و بين گروه دم‌كرده ي گياهان مزبور و گروه كنترل، از نظر ضربان قلب پايه، اختلاف معني داري وجود داشت. خاصيت پايين‌آورندگي ضربان قلب اين عصاره‌ها بيش از خاصيت پايين‌آورندگي فنيل‌ اِفرين با دوز 6/688 ميلي‌گرم بر كيلوگرم بود. يافته هاي اين آزمايش نشان مي دهد مصرف دم‌كرده ي گل گاوزبان  سبب افزايش فشار خون مي شود ولي مصرف آن به همراه ليمو عماني براي كاهش ضربان قلب مفيد است.

3- ضد تشنج

در پژوهشي اثر ضد تشنجي عصاره ي متانولي گل گاوزبان ايراني بر تشنج ناشي از پيكروتوكسين در موش هاي سوري بررسي شد. ابتدا حيوانات از طريق تزريق داخل صفاقي دوزهاي مختلفِ عصاره ي اين گياه، پيش درماني شدند و پس از 20 دقيقه به آنها پيكروتوكسين تزريق شد، سپس ميزان تأثير عصاره در تغيير زمان شروع حملات تشنجي، دوام تشنج ها و زمان مرگ ناشي از پيكروتوكسين در گروههاي داوطلب و شاهد اندازه گيري و مقايسه شد. مطالعات فيتوشيميايي، وجود فلاونوئيدها را در اين گياه نشان داده و ثابت شده است كه اين تركيب ها مـي تواننـد بـا اتصـال بـه گيرنـده هـاي بنزوديازپيني، اثري مشابه آنها از خود بـر جـاي گذارنـد. در ايـن مطالعـه، نتايج به دسـت آمـده، نشـان داد كـه عصـاره ي متـانولي گل گاوزبان در موش سوري، آثار ضـد تشنجي دارد. عصاره ي اين گياه، زمـان شـروع تشـنج را نسبت به گروه شاهد كه فقط پيكروتوكسـين دريافـت كردنـد، بـه ميــزان چشمگيري بــه تــأخير انداخت.

4- رفع حساسيت و التهاب هاي پوستي

 پژوهشي منتشر شده در  فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشكي لرستان اثر گل گاوزبان بر بهبودي و عود درماتيت اتوپيك (يك بيماري مزمن پوستي) را بررسي كرد. اين مطالعه براي مقايسه ي تأثير كورتون و عصاره ي گل گاوزبان بر بهبودي و عود ضايعات كودكان مبتلا به درماتيت اتوپيك انجام گرفت. در اين كارآزمايي باليني دو گروه 25 نفره(كودكان تا 12 سال) بيمار مبتلا به درماتيت اتوپيك به طور تصادفي انتخاب و به صورت يك درميان براي آن ها كورتون موضعي يا عصاره ي گل گاوزبان تجويز شد. يافته هاي اين بررسي 20 روز پس از شروع درمان مشخص كرد كه ميزان بهبودي در پاسخ به مصرف عصاره ي گل گاوزبان 72 درصد، خوب، 4 درصد، متوسط و 24 درصد، ضعيف بوده است. در حاليكه با مصرف كورتون، ميزان بهبودي، 24 درصد خوب، 12 درصد متوسط و 64 درصد ضعيف بود. ضايعات پوستي هم، پس از مصرف عصاره و تا 10 روز پس از قطع مصرف آن اصلأ عود نداشت؛ در حاليكه پس از استفاده ي كورتون موضعي، 64 درصد عود متوسط و 36 درصد عود كم مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده به دليل ميزان بيشتر بهبودي و عود كمترِ بيماري با عصاره ي گل گاوزبان نسبت به كاربرد داروي كورتون مي توان از عصاره ي اين گياه در درمان درماتيت پوستي استفاده كرد.

سال 2009، پژوهشي در مجله ي British Journal of Nutrition منتشر شد. براساس نتايج اين پژوهش، مصرف عصاره يا روغن گل گاوزبان سبب كاهش التهاب و قرمزي پوست در زنان شد. برمبناي همين پژوهش، اختلالات پوستي ناشي از عدم تعادل اسيدهاي چرب با اين گياه درمان مي شود يعني اين گياه به درمان آكنه، اگزما و پسوريازيس هم كمك مي كند. 

5- رفع التهاب و مقابله با روماتيسم

پژوهشي به منظور بررسي عصاره ي گل گاوزبان در افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد انجام شد. در اين كارآزمايي باليني دو سوكور، به مدت 24 هفته، به 37 فرد مبتلا به آرتريت روماتوئيد، به ميزان 1/4 گرم عصاره ي گل گاوزبان داده شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه مصرف عصاره ي اين گياه علائم باليني آرتريت در اين افراد را بدون ايجاد عوارض جانبي كاهش داد.

پژوهش ديگري در افراد مبتلا به آرتريت نشان مي دهد كه مصرف گل گاوزبان علائم صبحگاهي اين بيماري مثل خشكي و درد مفاصل را كاهش مي دهد. مطالعات نشان مي دهد كه عصاره ي گل گاوزبان پس از وارد شدن به بدن به ماده اي به نام دي هومو گاما لينولئيك اسيد(DGLA) تبديل مي شود. اين تركيب با مهار سنتز لكوترين به كاهش التهاب در بدن كمك مي كند.

6- كاهش التهاب و نارسايي كليه

پژوهشي با هدف تعيين تأثير مصرف دمكرده ي گل گاوزبان بر بيوشيمي ادرار و خون بيماران غير دياليزي مبتلا به نارسايي كليه انجام گرفت. در اين كارآزمايي باليني يك گروه 25 نفره از بيماران بالغ مبتلا بهCRF (نارسايي مزمن كليه) به طور تصادفي انتخاب و براي آنها دمكرده ي گل گاوزبان به مدت يك هفته، روزي دوبار تجويز شد. بهبودي نسبي و پيشگيري از شدت نارسايي مزمن كليه با افزايش ميزان تصفيه ي گلومرولي (GFR) مشخص شد. استفاده از دمكرده ي گل گاوزبان دو بار در روز به مدت يك هفته، نشان داد كه GFR بيماران به ميزان كاملاً مشخصي افزايش يافته است. از ديگر شاخص هاي بهبودي و كنترل پيشرفت CRF، كاهش ميزان فشار خون و وزن بيماران است زيرا تجمع مايعات در بدن سبب افزايش اين دو شاخص مي شود. در اين مطالعه پس از مصرف گل گاوزبان، كاهش مشخصي در ميزان فشار خون و وزن بيماران مشاهده شد. براساس نتايج اين بررسي، دفع كراتينين، سديم و فسفر ادرار بيماران، افزايش يافت كه نشانه هاي خوبي از تأثير مصرف اين گياه بود. با توجه به بي عارضه بودن گياه و تأثير مصرف خوراكي آن بر بهبود برخي معيارهاي عملكرد كليه مثل افزايش GFR، مي توان مصرف دمكرده­ي آن را به بيماران مبتلا به نارسايي كليه ي خفيف تا پيشرفته توصيه كرد.

براساس پژوهش ديگري از اينگرام و همكارانش، روي موش هاي آزمايشگاهي در اُنتاريوي كانادا، پس از 7 روز مصرف خوراكي روغن بذر گاوزبان، التهاب و صدمه هاي گلومرولي و اسكلروز كاهش يافته بود.

7- تنظيم قند خون

پس از بررسي تأثير عصاره ي هيدروالكلي گياه گل گاوزبان بر بهبود بيماري قندخون، پژوهشي در مجله ي علوم پزشكي پارس منتشر شد. در اين مطالعه تأثير گل گاوزبان روي 30 موش صحرايي نر ديابتي شده به صورت تزريق عصاره ي داخل صفاقي، به مدت 30 روز بررسي شد. سطح  انسولين درحيوانات تحت تيمار با دوز600 ميلي گرم بركيلوگرم عصاره ي گل گاوزبان نسبت به گروه ديابتي افزايش معني‌داري را نشان داد و فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز هم درگروه‌هاي دريافت‌كننده ي دوزهاي 400 و 600 ميلي گرم بر كيلوگرم نسبت به گروه ديابتي افزايش يافت. اين مطالعه ثابت كرد كه عصاره ي گل‌گاوزبان ايراني داراي اثر كاهندگي قند‌خون است و مي‌تواند از كاهش وزن ديابتي جلوگيري كند. همچنين سطوح تري‌گليسريد، كلسترول تام و LDL در همه ي گروه‌ها به صورت وابسته به دوز  كاهش يافت، كه اين كاهش در دوزهاي 400 و600 ميلي‌گرم در كيلوگرم از عصاره در مقايسه با گروه كنترل ديابتي معني‌دار بود. اين اثرها احتمالا به دليل وجود تركيباتي چون فلاونوئيدها، ساپونين‌ها و خواص آنتي‌اكسيداني آن است.

8- ضد سرطان

تحقيقات نشان مي دهد كه گياه گل گاوزبان، خواص آنتي اكسيداني و ضد جهش زايي دارد كه با رشد سلول هاي سرطاني مبارزه مي كند. مطالعات آزمايشگاهي نشان مي دهد كه عصاره ي اين گياه فعاليت سلول هاي سيتوتوكسيك را افزايش مي دهد (سلول هاي سيتوتوكسيك به طور چشمگيري از عمر سلول هاي سمي و سرطاني مي كاهد). مكمل هاي گل گاوزبان از DNA سلولي محافظت مي كنند و آسيب هاي اكسيداتيو كه باعث التهاب و بيماري مي شوند را به طور طبيعي كاهش مي دهند.

قیمت : 17,500 تومان